به گزارش قلمرو خبر ؛ سید حمید موسوی شهردار این منطقه امروز (سه شنبه ۱۶ شهریور) پیرو دستور جلسه شورای اسلامی شهر تهران در صحن این شورا حضور یافت تا به ارائه گزارش در خصوص عملکرد شهرداری منطقه یک بپردازد که به دلیل پایان وقت معمول زمان جلسات شورا در ساعت ۱۲، رییس شورای شهر درخواست رای گیری برای تمدید زمان جلسه به مدت یک ساعت را از اعضاء نمود که بدلیل تداخل با جلسات کمیسیون‌های تخصصی اعضای شورا، تشخیص داده شد که شهردار منطقه یک در زمانی دیگر به ارائه گزارش بپردازد و جلسه ساعت ۱۲ پایان یافت.

انتهای پیام ////