تعرفه آگهی

ارائه آگهی درگزارش امروز

گزارش امروز لایه اول یا اصلی: فقط جهت نمایش در صفحه اول

لایه دوم یا صفحه موضوعات خبری: فقط جهت نمایش درصفحات سرویس‌های خبری

کادرهای آگهی

اندازه هر کادر در بنرمیانی ۲۵۵ در ۸۴ پیکسل است.

اندازه هر کادر بنر بالا ۴۶۸ در ۶۰ پیکسل است.

اندازه هر کادر بنر سمت چپ ۱۲۰  در ۲۴۰  پیکسل است.

توجه: فایل‌ آگهی‌ باید در فرمت‌های JPG ،GIF یا SWFF طراحی شود.

 

آکهی صفحه اول کنار لوگو ۱/۲۰۰/۰۰۰ تا ۱/۵۰۰/۰۰۰

آگهی صفحه  دوم کنار لو گو ۸۵۰/۰۰۰ تا۱/۲۵۰/۰۰۰

 

آگهی صفحه اول سمت چپ بالا۸۰۰/۰۰۰ تا ۱/۲۰۰/۰۰۰

آگهی صفحه اول سمت چپ میانی ۵۰۰/۰۰۰ تا ۸۰۰/۰۰۰

آگهی صفحه اول سمت چپ پایین ۳۵۰/۰۰۰ تا ۵۰۰/۰۰۰

 

آگهی میانی زیر پیشنهاد سر دبیر ۷۰۰/۰۰۰ تا ۱/۰۰۰/۰۰۰

آگهی میانی زیر گزارش تصویری  ۶۰۰/۰۰۰ تا ۹۰۰/۰۰۰

آکهی میانی زیر آخرین اخبار ۵۰۰/۰۰۰ تا ۸۰۰/۰۰۰

 

آگهی صفحه دوم  سمت چپ بالا ۴۰۰/۰۰۰ تا ۸۰۰/۰۰۰

آگهی صفحه دوم سمت چپ وسط ۳۰۰/۰۰۰ تا ۵۰۰/۰۰۰

آگهی صفحه دوم سمت چپ پایین ۲۰۰/۰۰۰ تا ۴۰۰/۰۰۰

(قیمت ها به تومان می باشد.)